Джаз ичюн — Кектебельге!

Тешкилятчылар Koktebel Jazz Party кечирилювининъ санларыны сеслендирдилер

Тешкилятчылар Koktebel Jazz Party кечирилювининъ санларыны сеслендирдилер

Достлар, биз къуванч иле сизге хабер этемиз, бу сене Koktebel Jazz Party 2017 сене август айынынъ 18-ден 20-не къадар Къырымнынъ Коктебель коюнде кечеджек.

Озь юбилейинде, бу сене фестиваль 15 яш толдура, Koktebel Jazz Party адетиндже бутюн дюньядан юзден зияде артистни ве бир къач бинъ джаз музыкасынынъ авескярыны топлайджакъ.

Билетлер сатылып башлагъаны  акъта малюмат тезден бизим сайтымызда ве ичтимаий агъларда пейда оладжакъ.

Сизни Коктебельде беклеймиз!