Джаз ичюн — Кектебельге!

Яш истидатлар Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде иштирак этеджеклер

Яш истидатлар Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде иштирак этеджеклер

Коктебельде джазнынъ юбилей мевсиминде Русиенинъ ве дюньянынъ белли джазменлери иле берабер яш истидатлар — «Домисолька» серлевалы бала музыкаль театрининъ соло иджраджылары, Москва шеэрининъ медениет департаменти бала санат мектебинде джаз оркестрнинъ иштиракчилери, Къырымнынъ яш истидатлары, эм де Русиеде рагъбетли «Голос. Дети», «Лучше всех» ве «Синяя птица» киби телевизион шоуларнынъ финалистлери концерт программаларнынъ иштиракчилери оладжакълар.

Генч джаз чалгъыджыларнынъ чыкъышлары Коктебель артистик къасабасындаки Волошин санасында августнынъ 18 — 20 куньлери кечеджек. Koktebel Jazz Partyнинъ эсас фестиваль мейданларына августнынъ 19 куню даа бир мейдан къошуладжакъ — Къырымнынъ Гурзуф къасабасында «Артек» халкъара бала лагериндеки сана. Телевизион истидат шоуларынынъ иштиракчилери — Алма-Атадан кельген докъуз яшлы Алины Сансызбай, Новомосковс шеэринден кельген он яшлы Мария Панюкова, Москва шеэринден кельген он учь яшлы Александра Соловьева ве Санкт-Петербургтан кельген он алты яшлы София Ацбехи Негги — джаз эсерлерни иджра этеджеклер, оларны «Артек Арена» буюк санада артеклилер ве Коктебель къасабасында Koktebel Jazz Party фестивалининъ сейирджилери динълей биледжеклер. Видеокопюр аман-аман 150 километр месафеде булунгъан эки мейданны бирлештиреджек.