Джаз ичюн — Кектебельге!

Authentic Light Orchestra къумдан джаз ресимлерини яратаджакъ

Authentic Light Orchestra къумдан джаз ресимлерини яратаджакъ

Koktebel Jazz Party фестивалинде  Authentic Light Orchestra коллективининъ бугуньки чыкъышы  адеттен тыш оладжакъ, атта чалгъыджыларнынъ озьлери ичюн.

«Бугунь бизде премьера оладжакъ. Биз Ксения Симонова иле берабер чыкъышта булунаджамыз, бу къум анимациясынынъ аджайип устасы. Биз бу берабер чыкъышны чокътан планлаштыра эдик, амма ойле олды ки, биз мында кельдик ве мында программамызны такъдим этеджемиз», — деп, тариф этти коллектив лидери Валерий Толстов.

Онынъ сёзлерине коре, Ксения къумда яратаджакъ манзаралар дуйгъу джеэттен музыканы айырыджа къайд этеджек.

«Бизлер ичюн бу адеттен тыш теджрибе. Бу джаз фестиваль олгъаны себебинден, бу перфоманста импровизация элементи оладжакъ. Яни бизлер озюмиз де, санада нетиджеде не олып чыкъаджагъыны бильмеймиз», — деди Валерий Толстов.