Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party фестивали эсас санасынынъ ачылувы кучьлю ягъмур себебинден бир суткагъа сюрюльди

Koktebel Jazz Party фестивали эсас санасынынъ ачылувы кучьлю ягъмур себебинден  бир суткагъа  сюрюльди

Халкъара Koktebel Jazz Party фестивалининъ биринджи куню черчивесинде джазменлернинъ чыкъышлары кучьлю ве боранлы ягъмур себебинден лягъу этильди. Августнынъ 18 акъшам концертине билетлернинъ эписи саиплери оларнен августнынъ 19 я да 20 чыкъышларгъа келе билелер. Истегенлер ярын саат 12-ден17-гедже билетлерге телеген параларны къайтара билелер. Янынъызда шахсиетни тасдыкълагъан весикъа олмалы.