Джаз ичюн — Кектебельге!

Сlub Des Belugas Koktebel Jazz Partyде якътылар

Сlub Des Belugas Koktebel Jazz Partyде якътылар

Koktebel Jazz Partyнинъ хедлайнери  августнынъ 19-да Алманиянынъ белли коллективлеринден бири Club Des Belugas олды. Олар Ню-джаз услюбинде иджра этелер. Джаз элементлерини фанк, соул ве электрон музыка иле къошкъан коллективни Коктебельнинъ мусафирлери ве сейирджилери тап 2014 сенеси бегендилер, о вакъыт такъым фестивальде ильк кере чыкъышта булунды.

Koktebel Jazz Party джазменлерининъ интернациональ командасыны  августнынъ 19-да эм де Joe Lastie's New Orleans Sound (АКъШ) коллективи, Bril Family (Русие) такъымынен РФ халкъ артисти Игорь Бриль ве Moscow Jazz Messengers ансамблинен эфсаневий джаз боразанджысы Валерий Пономарев тешкиль эттилер. 

Joe Lastie's New Orleans Sound (АКъШ): "Биз Къырымгъа бараджагъымыз акъта бильген сонъ, мен бу ерлернинъ, Къара денъизнинъ фоторесимлерини араштырдым. Бу ерлер пек дюльбер ве ильхам бериджидир. Мен бу ер иле завкъланам. Бундн эвель мен Русиеде тек Москвада ве Санкт-Петербургта олгъан эдим, онынъ ичюн Къырымгъа кельгенде, шашып къалдым".

Игорь Бриль (Русие): "Джаз ойле санат чешитидир ки, о биналарнынъ ог тарафларында буюк арифлер иле язылмай. Оны театр я да рессамджылыкъ иле къыясламакъ мумкюн. Джаз — бу хусусий санат чешити, о огренювни талап эте. Амма эр бир башкъа санат киби рагъбетлештирювде, кутьлевий малюмат васталары тарафындан ве бу иште малиевий ярдым косьтере бильгенлернинъ тарафындан  эйи мунасебетте ихтиядж".

 Озь XV мевсиминде фестиваль Коктебель сынъырларындан тыш адымлады —  Гурзуф къасабасында «Артек» Халкъара бала меркезинде «Голос. Дети», «Лучше всех» ве «Синяя птица» киби рагъбетли телефизион русиели шоуларынынъ финалджылары чыкъышта булундылар.

Джаз эсерлерни Алматы шеэринден кельген докъуз яшлы Алина Сансызбай, Новомосковс шеэринден кельген он яшлы Мария Панюкова, Москвада он учь яшлы Александра Соловьева ве  Санкт-Петербургтан он алты яшлы София Ацбеха Негга иджра эттилер.  Концертни эм артеклилер, эм де Коктебельдеки сейирджилер коре бильдилер — видеокопюр аман-ман бир ярым бинъ километр узакълыкъта булунгъан эки мейданны бирлештирди.