Джаз ичюн — Кектебельге!

Андрей Кондаков: Koktebel Jazz Party догъру джаз фестивалининъ нумюнесидир

Андрей Кондаков: Koktebel Jazz Party догъру джаз фестивалининъ нумюнесидир

Koktebel Jazz Party ойле фестивальнинъ нумюнеси ола ки, мында джаз озь ильк сыфатында янъгъырай, жанр сынъырлары исе риает этиле. Бу акъта матбуат-конференция кетишатында чалгъыджы Андрей Кондаков тариф этти. О, Brazil All Stars коллективи иле Къырымда, фестивальнинъ учюнджи куню чыкъышта булунаджакъ. 

«Эсасен Koktebel Jazz Party фестивалинде импровизацион музыка ве тамам джаз акъкъында сёз юрьсетмек мумкюн. Бу, мен беллесем, догъру джаз фестивалининъ нумюнесидир», — деди Андрей Кондаков.  

Brazil All Stars учюнджи кере Коктебельде, джаз фестивальде чыкъышта булунаджакъ. Андрей Кондаков итираф эткенине коре, бу сефер санада янгъырайджакъ эсерлер чокъусы алларда тесадюфен сечильген эди. Буннен бирге, артист ишандыра ки, концертнинъ кейфиетине бу тесир этмез. Чюнки  коллектив энди берабер чокъ йыллар девамында чала. Ве эсас теркипке кимериде давет этильген йылдызлар къошула. 

«Кимериде Клаудио Родити, боразанджы, къошула, кимериде Давид Санчез. Ве бугунь бизнен тек Авропада белли дегиль де, бутюн дюньяда белли ве шимди дюньяда садедже энъ гузель чалгъыджылардан бири чыкъышта булунаджагъына пек къуванамыз. Бу боразанджы Андерс Бергкранц», — деп, хабер этти Кондаков.