Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party фестивалининъ волонтёрлары «За чистый Крым» адлы акция кечирдилер

Koktebel Jazz Party фестивалининъ волонтёрлары «За чистый Крым» адлы акция  кечирдилер

Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивалининъ сонъки куню къырымлы волонтёрлар чёплюк джыйыштырылувы боюнджа акция кечирдилер. Эллерине къолчакълар ве чёплюк торбаларыны алып, гонъюллилер такъымы Максимилиан Волошиннинъ мезарына ве Тихая бухта деген ерге алып баргъан айланма ёлнынъ четлеринде чёплюк топладылар. Бу ерли сакинлер ве раатлангъанлар арасында ювунмакъ ичюн севимли ердир.

Къасабанынъ сакинлери ве мусафирлерининъ дикъкъатыны этрафтаки муит кирленюви меселесине джельп этмек макъсады иле кечирильген темизлев Русиеде экология йылы черчивесинде музыкаль тедбирде ичтимаий месулиетликнинъ муим нокътасы олды. Бу акъта матбуат-конференцияда фестивальнинъ тесисчиси, белли журналист Дмитрий Киселёв бильдирди.

«Koktebel Jazz Party киби буюк халкъара тедбирлер этрафтаки муитке ве ерли табиаткъа бойле мемулиетли янашкъаны хоштыр», — деп, къайд этти волонтёрлар арекетининъ ребери Данил Данильченко. О, къайд этти ки, бу киби акциялар инсанларны Къырымнынъ темизлиги акъта къайгъырмагъа чагъырмакъкъа догъуртыла, чюнки табиат ве экология — онынъ эсас къыйметлеринден бирисилеридир.

Koktebel Jazz Party юбидей мевсимининъ къоджаман екюнленюви сонъ эм де тедбир кечирильген территорияда чёплюк джыйыштырылувы кечирильди. Бу иште фестивальнинъ волонтёрлары фааль иштирак эттилер.