Джаз ичюн — Кектебельге!
Фото ве видео

Koktebel Jazz Party 2017. Экинджи кунь.

 • Чалгъыджылар Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти ве Мервин Кэмпбелл (солдан онгъа) Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Эдвард Рубио Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Джозеф Ласти Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Митчелл Плейр Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Мервин Кэмпбелл Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджылар Эдвард Рубио, Джозеф Ласти, Мервин Кэмпбелл ве Митчелл Плейр (слева направо) Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджылар Макар Новиков, Игорь Бриль ве Александр Зингер (солдан онгъа) Bril Family коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Игорь Бриль Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде Bril Family коллективи иштиракчилерининъ матбуат-конференциясында.
 • Чалгъыджы Макар Новиков Bril Family коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Александр Зингер Bril Family коллективининъ матбуат-конференциясында Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Саксофонджы-чалгъыджы ист Сергей Головня матбуат-конференцияда Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджы Валерий Пономарев матбуат-конференцияда Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • Чалгъыджылар Сергей Головня (солдан) ве Валерий Пономарев матбуат-конференцияда Koktebel Jazz Party 2017 фестивали черчивесинде.
 • "Россия сегодня" ХИА генераль мудири Дмитрий Киселев Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективи Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт чалгъыджы Мервин Кэмпбелл.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективи Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт чалгъыджы Эдвард Рубио (онъ тарафтан).
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound колллективи Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт чалгъыджы Митчелл Плейр.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективи Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт чалгъыджы Джозеф Ласти.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound такъымынынъ чалгъыджылары Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ чалгъыджылары Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Joe Lastie’s New Orleans Sound коллективининъ чалгъыджысы Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Чалгъыджы Валерий Пономарев Messengers from Russia программасы иле Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булуна.
 • Чалгъыджылар Сергей Головня ве Валерий Пономарев (онъдан солгъа) Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде Messengers from Russia программасында чыкъышта булуналар.
 • Саксофонджы-чалгъыджы Сергей Головня Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чалгъыджы Валерий Пономаревнынъ Messengers from Russia программасында чыкъышта булуна.
 • Чалгъыджы Дмитрий Бриль Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде Brill Family коллективи чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Brill Family коллективининъ чалгъыджы Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Чалгъыджы Игорь Бриль Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде Brill Family коллективи чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Чалгъыджы Александр Зингер Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде Brill Family коллективи чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Чалгъыджы Александр Бриль Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде Brill Family коллективи чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Чалгъыджы Макар Новиков Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде Brill Family коллективи чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Языджы А. А. Зиновьевнинъ тул къадыны, "Россия сегодня" ХИА Зиновьев клубынынъ реислеринден бири Ольга Зиновьева ве "Россия сегодня" ХИА генераль мудири Дмитрий Киселев (онъ тарафтан) Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде "Arte-z" премиясы иле мукяфатланув вакъытында.
 • Club des Belugas коллективнинъ иштирачиси Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Club des Belugas коллективнинъ иштирачиси Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Club des Belugas коллективнинъ иштирачилери Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт.
 • Club des Belugas коллективнинъ иштирачиси Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинде "Смоленские бриллианты" адлы сейирджилер севгиси мукяфатыны алгъан вакъыт.