Хаберлер

Андрей Кондаков: Бугунь фестивальде биз энъ мешур йылдызларны коремиз

Андрей Кондаков: Бугунь фестивальде биз энъ мешур йылдызларны коремиз

Андрей Кондаков келеджек чыкъыш акъкъында икяе эткенде санада о ве Серджио Брандау эки эсас персонаж оладжагъыны бильдирди, оны чалгъыджы 14 йыл эвель Нью-Йоркта расткетирди. Ондан да гъайры о журналистлерге бабасыны такъдим этти, огъулнынъ чыкъышына бакъмакъ ичюн бабасы яшына бакъмайып (83 яшында) Днепропетровсктан кельди.

Шимдики фестиваль иштиракчилернинъ суаллерине джевап берген вакъытында артист айтты: «Фестивальни Валерий Пономарёв я да Том Харелл киби йылдызлар зиярет этсе даа не айтмакъ мумкюн. Бугунь фестивальде биз энъ мешур йылдызларны коремиз».

Андрей Кондаковнынъ сезлерине коре, Коктебель эр вакъыт сербест ер эди, анда даа совет укюмет вакътында сербест фикир эткен адамлар топландылар. «Мында ич бир вакъыт гитаралар тынмадылар, мында "хиповый" адамлар ичюн ер эди, 1970 сенелердеки Америка Къошма Штатларда олгъан идеаллар ойле эди. Коктебель бу рухны къорчалай, бельким, бу ернинъ такъдири ойледир», — эминликнен о айта.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.