Хаберлер

Валерий Пономарёв: Koktebel Jazz Party – халкъара эмиет ташыгъан фестиваль

Валерий Пономарёв: Koktebel Jazz Party – халкъара эмиет ташыгъан фестиваль

Koktebel Jazz Party — халкъара эмиет ташыгъан фестиваль, ве тезден бу бутюн дюньяда таныладжакъ, деп, бильдирди пресс-конференция кетишатында фестивальнинъ хедлайнери, боразанджы — джазмен Валерий Пономарёв. «Бойле дуйгъу яратыла ки, санки бир кимсе фестивальни насыл этип япсакъ экен, эм чалгъыджылар, эм сейирджилер бахтлы олсунлар деп тюшюнген. Пек сыкъ фестиваллер аксине тешкиль олуналар — тешкилятчылар бахты олсунлар деп», — къайд этти артист.

Онынъ фикирине коре, фестивальге чешит мемлекетлерден кельген чалгъыджылар бу аджайип музыкаль вакъиа акъта озь семетдешлерине айтып берерлер, бунынъле онъа буюктен-буюк рагъбет кетирерлер. «Бу йыл бойле олса, келеджек йыл коктебельге якъын кельмеге къыйын олур, эки йылдан сонъ исе, копюр къурулгъан сонъ, асылда мында келип олмазсынъ», — деп, шакъа этти Валерий Пономарёв.

О эм чыкъышта булунгъанларнынъ юксек севиесини къайд этти: «Къач оркестр чалды — Андрей Кондаков озь оркестри иле иджра этти, Яков Окунь озь оркестри иле, ве Джереми Пелт чыкъышта булунды — шашарсынъ! Иштиракчилер эписи аджайиплер, пек яхшы сайлап алгъанлар! Сейирджилер айран къалалар».

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.