Хаберлер

Феликс Лахути ве Джи Вилкс: Коктебель культ ери

Феликс Лахути ве Джи Вилкс: Коктебель культ ери

— Фестиваль сиз ичюн насыл? Онынъ кечирильген ери насыл?

Феликс Лахути: Пек бегенемен, гузель тешкилят. Коктебель акъкъында керексиз сезлерни айтмаджам — эр кеске белли олгъан культ ери. Айтылгъан киби, ким севе о анълай. Тешкилят — пек гузель. Сес пек яхшы. Аджайип чалгъыджылар. Кейфленемиз.

Евгений Жуков: Open air муити музыгъа пек келише. Авада музыка, къапалы клубтан башкъаджа янгъырай. Бу башкъа эстетика, башкъа рух.

— Сиз кимни динълемеге истейсиз? 

Феликс Лахути: Эр шейни истейим. Brown Indian Bandны динълемеге истейим. Эр шей меракълы.

— Кене де мында къайтып кельмеге истегинъиз бармы?

Феликс Лахути: Эбет, истегим бар.

— Табиат акъкъында не тюшюнесиз?

Феликс Лахути: Къырымны чокътан зиярет эттик, биз бу табиатны севемиз.  

— Ерли сейирджилер акъкъында не тюшюнесинъиз?

Феликс Лахути: Мен беллесем, эр шей яхшы оладжакъ. Саундчек вакътында адамлар яхшы къаршыладылар. Энди контакт пейда олды.

Евгений Жуков: Меним ичюн мында кельгеним саде дегиль. Фестиваль Коктебельде оладжакны Феликсманъа айтты, бунъа мен пек къувандым, чюнки мында иль сефер кельгенден берли бу йылда 20 йыл олды. 1994 сенеде мен мында иль ве сонъки кере эдим, онынъ ичюн Koktebel Jazz Party меним ичюн нени бильдиргенини сиз тасавур эте билесиз. Тюневин акъшам кезинтиге чыкътыкъ. Хатырлавлар къайтып келелер. Меним ичюн бу индже дуйгъулы кезинти.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.