Хаберлер

Фестивальнинъ юксек музыкаль севиесине Евгений Ревнюк къыймет кести

Фестивальнинъ юксек музыкаль севиесине Евгений Ревнюк къыймет кести

— Селям алейкум! Фестиваль сиз ичюн насыл?

— Фестиваль аджайип. Кечирильген ер де аджайип — денъиз ялысы, Къырым, Коктебель, дагълар, гузель ава, шенъ юзьлер, дюльбер адамлар…

— Бу йылнынъ музыкаль теркиби сиз ичюн насыл? Кимнинъ чыкъышны бармагъа истейсиз?

— Керчектен айтсам, биз тюневин акъшам учып кельдик ве балабан санагъа тюштик, анда эки иджраджыларнынъ — Esh такъымнынъ ве Валерий Пономарёвнынъ чыкъышны корьдик. Ве мен эшиткен шейни пек бегендим — сестен, манзарадан, панорамадан, санадан шатым чалгъыджылар да аджаип. Яхшы, юксек севиели иджира этюв.

— Чыкъыш насыл кечти?

— Меним фикиримдже, бизим чыкъышымыз къусурлы кечти, амма толусынен айтсам биз менмюнмиз. Чыкъыштан эвель саундчекке даа зияде вакъыт кереги бар, сес тарафтан исе эр шей гузель. 

Сейирджилер пек миннетдар ве позитив. Яни чыкъышта булунмакъ чокъ гузель эди. Келеджек сефер, эгер бизни давет этселер, биз мемнюниетнен Koktebel Jazz Partyге келермиз. 

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.