Хаберлер

The Brown Indian Band иштиракчилери Koktebel Jazz Partyсфестивалинде келеджек сене чалмагъа умют этелер

The Brown Indian Band иштиракчилери Koktebel Jazz Partyсфестивалинде келеджек сене чалмагъа умют этелер

Koktebel Jazz Partyнинъ Ачыкъ санасында парлакъ The Brown Indian Band такъымы чыкъышта булунды. Коллектив айретте къалдыргъан музыканы иджра эте — классик хиндистан нагъмелери джаз иле къавуша.

Чалгъыджылар бу фестивальде чыкъышта булунаракъ, чокътан-чокъ мемнюн олгъанларыны бильдирдилер. Оларнынъ айткъанларына коре, кечириледжек ерни пек келиштирип сечкенлер, о рухландыра ве санки чалмагъа меджбур эте. Бундан гъайры олар мындан кетмеге истемегенлери акъта айттылар.

Иджраджылар сейирджилерден эйи теэссюрат алгъанлырыны икяе эттилер, олар бутюнлей музыкагъа берилелер, бу исе текрар-текрар чалмагъа истек яратты.

The Brown Indian Band такъымы иштиракчилерининъ фикирине коре, фестивальнинъ тешкиль этильмеси энъ юксек севиеде олды. «Бизде не учып келювнен, не мескеннен ич бир тюрлю проблем чыкъмады, бизни пек сыджакъ къаршыладылар. Эр шей энъ юксек севиеде тешкиль этильген», — къайд эттилер олар.

Джазджылар келеджек сене оларны кене де Koktebel Jazz Party фестивалине давет этеджеклер, деп, умют этелер. «Биз, эльбетте, мында эр шейни бегендик», — олар бойле фикирни бильдирдилер.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.