Хаберлер

Hayat Band: Фестиваль эр кесни ачыкъ гонъюльнен къаршылай

—  Мында, фестивальде сизге насыл? Коктебель сиз ичюн насыл?

— Коктебельде биз иль сефер дегильмиз ве мында эр вакъыт булунмакъ яхшы. Фестивальде достане мунасибет: тынч, бир ёрукъ, керек олгъаны киби.

— Сиз башкъа артистлернинъ чыкъышларны бармагъа планларынъыз бармы? Кимни айырасынъыз?

— Эбет! Чалгъыджылар оларакъ биз меджбур оламыз! Языкъ ки, биз даа  чокъусынен таныш дегильмиз, амма эр шей илериде.

—  Ерли сейирджилер акъкъында не айтарсынъыз?

— Сейирджилер — акъикъий, хулюскяр ве эр кесни ачыкъ гонъюльнен къаршылай!

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.