Хаберлер

Алекс Хатчингс: Умют этем ки, биз динълейджилерни къувандырармыз

— Фестиваль сиз ичюн насыл? Шеэрни бегенесизми?

— Бу аджайип ер! Биз тек кельдик, амма санагъа чыкъып, янмакъ энди истеймиз!

— Сиз ойнагъан санада мешур чалгъыджылар Том Харрелл, Валерий Пономарёв чыкъышта блундылар. Бу сизни ильхамландырамы? 

— Бу пек ильхамландыра! Биз музыканы чалмагъа, башкъаларны динълемеге севемиз. Нисбетен биз яш такъым, амма, умют этем ки, биз азчыкъ башкъа, бизим  музыканен  динълейджилерни къувандырармыз. Сабырсызлыкънен биз озь чыкъышны беклеймиз.

— Ерли сейирджилер акъкъында не тюшюнесинъиз?

— Биз мында азчыкъ чешит адамларнен къонуштыкъ ве эписи пек мераметли, яхшы адамлар корюндилер. Шимди олар тек позитив дуйгъуларны догъуралар.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.