Хаберлер

The Jamal Thomas Band: Сабырсызлыкънен чыкъышны беклейми

The Jamal Thomas Band: Сабырсызлыкънен чыкъышны беклейми

Бугунь Koktebel Jazz Party фестивальнинъ сонъки куню, ве о фестивальнинъ хедлайнерлеры — The Jamal Thomas Band такъымнынъ чыкъышынен о екюнленеджек. Чалгъыджыларнынъ сёзлерине коре олар санагъа чыкъмагъа пек истейлер.

«Мен Facebookте фестивальнинъ инкишафына бакътым, саналарнынъ къуруджылыкъ фотоларны да бакътым, онынъ ичюн эр шей гузель оладжакъны башындан биле эдим. Ойле де олды», — The Jamal Thomas Band такъымнынъ музыкаль мудири ве давулджы Алекс Бернат итираф этти.

«Биз мында булунгъанымызгъа пек хошнутмыз. Тюневин акъшам бир къач чыкъышларны корьдик, оларны пек бегендик. Сес пек яхшы, эр шей гузель», — такъымнынъ лидери Джамал Томас онен разы.

Чалгъыджыларнынъ сезлерине коре олар фестивальнинъ тешкилятинен ве Koktebel Jazz Partyнинъ муитинен пек мемнюнлар: «Яхшы тешкилят, гузель адамлар, аджайип денъиз ве ава. Ве, эльбетте, гузель къызлар».

«Биз мында музыканы чалмакъ ве адамларны бахтлы япмакъ ичюн кельдик, — Джамал Томас айтты. — Онынъ ичюн келинъиз бузунь джоштурайыкъ!»

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.