Хаберлер

Детлеф Холлер келеджек сене Koktebel Jazz Partyге кельмеге макъсады бар

Детлеф Холлер келеджек сене Koktebel Jazz Partyге кельмеге макъсады бар

Пресс-конференциянынъ кетишатында Koktebel Jazz Party черчивесинде Club des Belugas такъымынынъ ёлбашчысы Детлеф Холлер фестивальге давет этильген иджраджыларнынъ юксек севиеси иле тааджиплеегенини бильдирди, ве эгер келеджек сене оны чагъырсалар, о мытлакъ келеджеги иле булунгъанларны ишандырды.

Дюньяда сиясий вазиет акъта ве бу ерде такъымнынъ чыкъышы акъта суальге джевап беререк, гитараджы музыкантлар мында сиясий меселелерни аль этмек ичюн кельмедилер, деп, джевап берди. «Биз ичюн, энъ эсасы — бу дуйгъулар ве олар бизни бирлештиргени», — айрыджа къайд этти Детлеф Холлер.

Журналистлерден бириси такъым иштиракчилерине оларнынъ музыкасы кимериде попсагъа якъын, деп, юзледилер. «Музыканынъ 90 я да 98 % — бу поп-музыка олгъаныны, джазгъа исе якъын 1% кельгенини анъламакъ керек. Биз джаз ве поп-музыка арасында копюр къурамыз», — янълыш олгъаныны исбатлады артист.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.