Хаберлер

Анна Бутурлина: Бу фестивальнинъ буюклигинден айретте къалдым

Анна Бутурлина: Бу фестивальнинъ буюклигинден айретте къалдым

— Сиз фестиваль акъкъында, кечирильген ер акъкъыында  не тюшюнесинъиз? Теэссурьатлар насыл?

— Теэссурьатлар энъ аджайип. Меним фикиримдже, денъиз ялысында фестиваль — бу тылсымлыдыр, буны Антибте «Джаз в Жуане» фестивальнен тенъештиремен. Пек яхшы гъае. Алла берсин эр шей даа инкишаф этсин. Мен бегенемен.

—  Такъдим этильген программа акъкъында ве чалгъыджылар акъкъында не тюшюнесинъиз? Бельким, бир шейни даа къошмакъ я да денъиштирмек керек?

— Ёкъ, мен бир шейни денъиштирмек я да къошмакъ акъкъында тюшюнмедим. Манъа корюнди ки, мында айретте къалгъан, мешур адамлар ве аджайип чалгъыджылар пек чокъ. Эр кеснен субетлешмеге ве оларны динълемеге имкянымыз бар. Бу фестивальнинъ буюклигинден айретте къалдым. Мен чокътан бойле джиддий янашманы расткетирмедим. Бу пек яхшы.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.