Хаберлер

Ваагн Айрапетян квартети: Джаз – бу миллетлерара тили

Ваагн Айрапетян квартети: Джаз – бу миллетлерара тили

— Фестиваль сиз ичюн насыл? Эр шейни бегенесизми? 

Ваагн Айрапетян: Бу дюньяда энъ гузель фестиваллерден бири. О пек яхшы тешкиль этильген: мында яхшы музыка ве чалгъыджылар пек чокъ, аджайип давуш, оны эписи open air фестиваллеринде раст кетирмек мумкюн дегиль.

Ве бакъынъыз, насыл ерде о кечириле! Биз ичюн мында булунмакъ бу шереф, онынъ ичюн мен тешкилятчыларгъа бизлерни давет эткенлери ичюн ве мында бу фестиваль узеринде чалышкъан эр кезге миннетдарлыкъ бильдирмеге истейим.

Зейд Нассер: Меним ичюн бу йыл вакъиасыдыр. Чюнки мен бойле аджайип ерде, онынъ тарихы ве медениети иле, булунам ве севимли музыкамы иджра этем. Бу мен ичюн пек муим!

Ари Роланд: Мында булунмакъ — бу шереф. Чюнки мен билем ки, мында чокътан-чокъ улу рус языджылары, бестекярлары, умумен мешур инсанлар булунгъан эдилер. Олар мында чокъ вакъыт кечирдилер. Ойле бир дуйгъу бар ки, санки бу иджадий инсанлар ичюн дженнет. Онынъ ичюн бизлерге мында булунмакъ — акъикъий зевкъ ве шереф.

Кит Балла: Э, зенаатдашларымнен разым, бу буюк шереф — мында булунмакъ. Табиатнынъ озю музыкагъа мейиль бере, ве асылында муитни денъиштирмек — чалгъыджы ичюн пек файдалы. Ве мында джаз динълемеге кельген инсанларны корьмек мемнюниет ярята. Бу айретте къалдыра! Бу мени бахтлы эте!

— Такъдим этильген программа акъта не тюшюнесиз?

Ваагн Айрапетян: Бу ойле бир сыкъ расткельмеген фестиваллерден бири ки, мында джаз устюн ала. Мында мешур Валерий Пономарёв ве дигер акъикъий чалгъыджылар. Мында атта рокерлер бар. Бунынънен бирге дюньяда бир дане джаз олгъан рок-фестиваль ёкъ! Бу эписи арт-мудир — озю чалгъыджы, улу чалгъыджы олгъанындандыр. Мен ичюн бунынъ къысмы олмакъ шерефтир.

Зейд Нассер: Программа пек намлы. Тюневин джем-сейшнге бардым, вакъытымы пек гузель кечирдим. Санки къорантамнен вакъыт кечирген дайын олдым.

Ари Роланд: Фестиваль даа бир кере джаз — бу миллетлерара тили огъаныны исбатлай. Мында бутюн алем чалгъыджылары топланды. Тешкилятчыларнынъ дикъкъатыны мешур саксофонджы Лу Дональдсонкъа джельп этмеге истер эдим. О тезден 85ни толдураджакъ. Ве о тек истеген еринде чала. Амма эгер о бу дюльберликни корьсе, ве шахсий мен онъа бу фестиваль акъта айтып берерим, о, эльбет, къуванып мында келир.

Кит Балла: Меним зенаатдашларым айткъан эр шейнен разым. Ялынъыз, пек языкъ ки, мен мында бу къадар кеч кельдим ве бу куньлерде чыкъышта булунгъын чалгъыджыларны динълеп оламадым. Келеджек сене мен фестивальни бутюнлей зиярет этип оларым, деп, умют этем.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.