Хаберлер

Koktebel Jazz Party 2021. Биринджи кунь

 • Йырджы Майя Сайк ве Sasha's Bloc музыкаль коллективининъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында чыкъышта булуналар
 • Йырджы Екатерина Готлиб (Шемякина) ве Sasha's Block музыкаль коллективининъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында чыкъышта булуналар
 • Чалгъыджы, актёр, "Несчастный случай" группасынынъ солисти ве лидери Алексей Кортнев Алексей Кортневнинъ ве Павел Тимофеевнинъ квинтети Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында чыкъышта булуналар
 • Чалгъыджы, актёр, "Несчастный случай" группасынынъ солисти ве лидери Алексей Кортнев Алексей Кортневнинъ ве Павел Тимофеевнинъ квинтети Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында чыкъышта булуналар
 • Русиенниъ халкъ артисти, джаз пианоджы Даниил Крамер (солдан) ве профессор, пианоджы, бестекяр Валерий Гроховский Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында чыкъышта булуналар
 • Русиенниъ халкъ артисти, джаз пианоджы Даниил Крамер (солдан) ве профессор, пианоджы, бестекяр Валерий Гроховский Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында чыкъышта булуналар
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Русиенниъ халкъ артисти, джаз пианоджы Даниил Крамер (солдан) ве профессор, пианоджы, бестекяр Валерий Гроховский Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сейирджилер
 • "Игорь Бурконынъ Уральский диксиленди" адлы эски джаз ансамбли иштиракчилерининъ чыкъышы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сейирджилер
 • "Игорь Бурконынъ Уральский диксиленди" адлы эски джаз ансамбли иштиракчисининъ чыкъышы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сейирджилер
 • "Игорь Бурконынъ Уральский диксиленди" адлы эски джаз ансамбли иштиракчилерининъ чыкъышы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Телевизион алып барыджы Эрнест Мацкявичюс Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • "Россия сегодня" МИА генераль мудири, Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ темельджиси Дмитрий Киселев Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Чалгъыджылар, Павел Тимофеев квинтетининъ иштиракчилери Герман Аветисов, Антон Залетаев, Павел Тимофеев, чалгъыджы, актёр, "Несчастный случай" группасынынъ солисти ве лидери Алексей Кортнев, чалгъыджы Сергей Васильев, джаз пианоджысы Олег Стариков (солдан сагъ тарафкъа) Алексей Кортневнинъ ве Павел Тимофеевнинъ квинтети "НесJazzный Случай" программасы иле Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивали черчивесинде
 • Чалгъыджы, актёр, "Несчастный случай" группасынынъ солисти ве лидери Алексей Кортнев Алексей Кортневнинъ ве Павел Тимофеевнинъ квинтети "НесJazzный Случай" программасы иле Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивали черчивесинде
 • Чалгъыджы, актёр, "Несчастный случай" группасынынъ солисти ве лидери Алексей Кортнев Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сес ве сес донатмалары (Саундчекинг) тешкерген вакъыт
 • Русиенниъ халкъ артисти, джаз пианоджы Даниил Крамер Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сес ве сес донатмалары (Саундчекинг) тешкерген вакъыт
 • Профессор, пианоджы, бестекяр Валерий Гроховский Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сес ве сес донатмалары (Саундчекинг) тешкерген вакъыт
 • Русиенниъ халкъ артисти, джаз пианоджы Даниил Крамер (солдан) ве профессор, пианоджы, бестекяр Валерий Гроховский «Музыкальная дуэль» матбуат-конференциясында Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувы черчивесинде
 • Йырджы Майя Сайкc Sasha's Bloc музыкаль коллективининъ матбуат-конференциясында Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувы черчивесинде
 • Чалгъыджы Александр Гершман Sasha's Block музыкаль коллективининъ матбуат-конференциясында Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувы черчивесинде
 • Йырджы Екатерина Готлиб (Шемякина) Sasha's Block музыкаль коллективининъ матбуат-конференциясында Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувы черчивесинде
 • "Россия сегодня" МИА генераль мудири, Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ темельджиси Дмитрий Киселев Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында
 • Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ арт-мудири, джаз чалгъыджысы Сергей Головня Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда журналистлер
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда журналистлер
 • Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ арт-мудири Михаил Иконников Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • "Россия сегодня" МИА генераль мудири, Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ темельджиси Дмитрий Киселев (сагъ тарафта), Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ арт-мудири Сергей Головня (меркезде) Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • "Россия сегодня" МИА генераль мудири, Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ темельджиси Дмитрий Киселев (сагъ тарафта) ве Koktebel Jazz Party Халкъара фестивалининъ арт-мудири Михаил Иконников Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында журналистнинъ сыджагъы ольченилюви
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивали ачылгъан территорияда антисептик дозаторы
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында матбуат-меркезге кириште
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында зияретчилер

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

 • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
 • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
 • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.