Хаберлер

Дмитрий Киселев: Koktebel Jazz Party — мемлекетлер арасында медений копюрдир

Дмитрий Киселев: Koktebel Jazz Party — мемлекетлер арасында медений копюрдир

Koktebel Jazz Party фестивали эр шейге даянъан тедбир, о фелякетлерге даянды, визалар берилювине ясакълардан къормады, эки йылдан берли пандемия девиринде чалыша, деп, бильдирди фестивальнинъ темельджиси Дмитрий Киселёв тедбирнинъ биринджи куню кечирильген матбуат-конференция кетишатында.  

О, эм де къайд этти ки, фестиваль кечирилип башлангъанындан берли, бу ерде чешит континентлерден юзлердже коллектив булунды. «Биз энъ яхшы  фестиваллер джедвелине кирдик, Медениет назирлигинден мукяфат эльде этик. Меним ве чокъусы дигерлернинъ фикириндже, бу постсовет девиринде энъ яхшы джаз фестивальдир», – деди о.

Дмитрий Киселёв айткъанына коре, четэль мусафирлеринен меселелер олмасын, деп,  тешкилий комитет бу сене де сонъкисинедже эджнебий коллективлернинъ серлеваларыны сыр тутты. «Амма биз киби, джаз сиясеттен ты шве медений копюрлер сакъланмакъ керек, деп, тюшюнгенлер, бизге келелер ве къол туталар», — деди о.

Бу куньлерде насыл артистлер келип, джаз мухлислерини къувандыраджакълары акъкъында KJP арт-мудири Михаил Иконников тариф этти. Айры алда, эвеллери адлары илян этильген Русиели артистлерден гъайры, санагъа Америка Къошма Штатларындан Sasha’s Bloc Juzz Collective, Италиядан Matthew Lee чыкъаджакълар.

Фестиваль бирлештире ве яшлыкъ багъышлай, деп, екюнледи фестивальнинъ арт-мудири Сергей Головня. «Бу яшлыкъ эликсири», — деди о.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.