Хаберлер

Sasha’s bloc — бу KJP фестивалинде музыкаль сюрприз

Sasha’s bloc — бу KJP фестивалинде музыкаль сюрприз

Фестивальнинъ биринджи куню сейирджилер огюнде Америка Къошма штатларындан Sasha’s bloc джаз-джаз-бэнди чыкъышта булунаджакъ. Бу джаз коллективини Дмитрий Киселёв озю ве KJP ичюн кешиф деп, адлады.

Бу акъта эшиткен сонъ, группанынъ лидери Александр Гершман, бу онынъ ичюн пек къыйметли олгъаныны, ве о, Дмитрий Киселёвны пек урьмет эткени акъкъында къайд этти.

«О, бизим музыкамызны бегенгени, биз ичюн мемнюнликтир. О, бизни мында кетирип, акъылгъа ятмагъан шей япты — биз буны яхшы анълаймыз. Амма бу биз ичюн месулиетли дегиль, чюнки джазнынъ месулиетлиги ёкъ. Биз музыкамыз адамларгъа етип бармасыны истеймиз — бизни тек бу раатсызлай», — деди о, Koktebel Juzz Party фестивалининъ черчивесинде кечирильген матбуат-конференция девамында.

Александр Гершманнынъ сёзлерине коре, о, Дмитрий Киселёвнен бераберликте янъы лейха узеринде чалыша. Бу джаз акъкъында бедий фильм оладжакъ.

«Биз буны пек парлакъ кино япмагъа истеймиз. Менимдже, совет кинематографыны яхшы билем, тап “Цирк” я да “Весёлые ребята” киби классик фильмлер девиринден  (бельки, мен бир де бир шейни къачырдым), амма яхшы музыкаль фильм, мераметли, меракълы сюжети олгъан кино чокътан олмады», — деп, къайд этти джазмен.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.