Хаберлер

Бекленильмеген лейха KJP янъы шекильде янгъырайджакъ

Бекленильмеген лейха KJP янъы шекильде янгъырайджакъ

Адеттен тыш коллектив ильк сефер Koktebel Jazz Party санасына чыкъаджакъ. Белли музыкант ве «Несчастный случай» группасынынъ азасы Алексей Кортнев джазмен образында чыкъышта баланаджакъ.

«Биз фестивальнинъ хедлайнерлери олмагъа тырышмаймыз. Бельки, биз бир кимсеге меракълы олурмыз. Бу янъы лейха, “Нес’jazz’ный случай”, бизге бугунь акъыллы адамлар айткъаны киби, фьюжн услюбинде», – деп, тариф этти Кортнев. 

Проектнинъ иштиракчиси Павел Тимофеев айткъанына коре, бу гъае чокътан берли пейда олды: «Мен энди 11 йыллан берли “Несчастный случай” группасында чалышам. Бу буюк къоранта. Мен джаз чалгъыджысы олам ве Лёша бизнен джаз йырлап бакъмасыны пек истер эдим».

Онынъ сёзлерине коре, Кортнев чокъ йыллар бундан ред этти. Амма пандемия вакъытында, концертлер онлардже лягъу этильген заман, буюк тур планлаштырылгъан эди ве бир артист етип кельмеди. Бир шей япмакъ керек эди, ве Алексейге мураджаат эттик. Ве о, бирден разы олды.

«Шимди бу проектнен концертлер чокъ, “Несчастный случай” группасы иле концертлерден де чокъ», — деп, къошты Кортнев.

Алексей Кортнев итираф эти ки, бойле фестивальде чыкъышта булунмакъ онынъ ичюн пек эеджанлы. Амма чалгъыджылар чокъ вакъыт репетициялар кечирдилер ве таныш ве таныш олмагъан нагъмелерни бекленильмеген аранжировкада такъдим этмеге азырлар.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.