Хаберлер

All See band KJP сейирджилери ичюн эки йырнынъ премьерасыны азырлады

All See band KJP сейирджилери ичюн эки йырнынъ премьерасыны азырлады

Koktebel Jazz Party фестивалининъ экинджи куню мусафирлерни Ольга Синяеванынъ ве All See band такъымынынъ чыкъышлары беклей. Матбуат-конференцияда чалгъыджылар фестивальден теэссюратларынен пайлаштылар ве сейирджилер ичюн не азырлагъанлары акъкъында икяе эттилер.

Чалгъыджыларнынъ сёзлерине коре, фестиваль адетиндже иштиракчилер теркибинен теэссюратландыра. «Фестивальде булунгъан эр кес, бу аджайип бир тедбир олгъанынен разы олурлар — бу эм халкъара ишбирлик, эм дигер мемлекетлернинъ векиллеринен субетлешмек имкяныдыр», — деп, къайд этти Анатолий Корчагин, группанынъ клавишаджысы.

О, бугуньки акъшамны буюк сабырсызлыкънен беклегени акъта итираф этти, чюнки Яков Окунь ве пек «джиддий адамлар» чаладжакълар.

«Меним фикиримдже, бу пек буюк вакъиадыр — Русиеге бойле адамлар келе — бу пек яхшыдыр», — деп, къайд этти Корчагин.

Огдеки программа акъкъында группанынъ лидери Ольга Синяева тариф этти.

«Биз чешит трибьют-программаларны чаламыз, олар чешит артистлерге, улу чалгъыджыларгъа багъышлана. Бугунь де биз фестивальде трибьют чаладжамыз, оны эфсаневий Tower of power группасына багъышлайджамыз. Бундан да гъайры, бир къач муэллиф эсерини такъдим этермиз».

Ольга эм де рус тилинде язса да, бугуньки программагъа рус тилинде бир шейни къошмагъа истемедилер. Амма KJP сейирджилерини сюрприз беклей — бу эки йырнынъ премьерасы олур.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.