Хаберлер

Мариам Мерабова — джазнынъ белли бир тили ёкъ

Мариам Мерабова — джазнынъ белли бир тили ёкъ

Фестивальнинъ экинджи куню Мариам Мерабова ве Miraif проектининъ чыкъышынен екюнленеджек. Koktebel Jazz Party фестивалининъ матбуат-конференциясы черчивесинде джазда рус тилини ве девамлы иджадий мунасебетлерни музакере эттилер. Ве санада озь сейирджилери ичюн не иджра этеджеклери акъкъында тариф эттилер.

Проект 1998 сенеден берли мевджут. Ве онынъ хусусиети —джаз йырларыны рус тилинде иджра этилювиндедир. «Бу музыка тек бир тильде иджра этильмек керек, деп, тюшюнмек, бутюнлей янълыш. Джаз — бу бойле бир ал, ритмика, гармония», — эмин артист. 

Группанынъ муэллиф эсерлери де бар, эм де чалгъыджылар совет йырларынынъ алтын фондынынъ къыйметине етелер. «Бу аджайип нагъмелер ве метинлер ёкъ олмасы мумкюн дегиль», — деген фикирде Мариам Мерабова. 

Ондан гъайры биринджи куньлерден берли группада Денис Прушинский иджат эте. Бойле девамлы иджабий ишбирликнинъ сыры – бу чалгъыджыларгъа берабер чалышмакъ меракълы олгъанындадыр.

«Биз дюньяны пек якъын шекильде анълагъанымыз пек муимдир», — деп, къайд этти о. 

Бугунь музыкантлар озь энъ яхшы эврлеринен къувандырмагъа сёз бердилер – бу эм муэллифлик йырлары, эм озь анаржировкалары иле алтын хитлер олур. 

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.