Хаберлер

International Jazz Ensemble концерт джем-сейшн чаладжакъ

International Jazz Ensemble  концерт джем-сейшн чаладжакъ

Фестивальнинъ экинджи куню сейирджилерни Яков Окуннинъ International Jazz Ensemble адлы халкъара коллективи иле корюшув беклей. Матбуат-конференцияда ансамбльнинъ иштиракчилери Яков Окунь, Крэйг Хэнди ве Марк Уитфилд Koktebel Jazz Partyде такъдим этеджек программалары акъкъында тариф эттилер.

Эвельки йыллары олгъаны киби, джаз авескярларыны бутюнлей янъы эсерлер беклей.

«Асылында эр йыл янъы программа уйдурмакъ ич те агъыр дегиль. Мен музыканы севем, оны яхшы билем. Джазда о къадар чокъ япылды ки, бу энди санатнынъ эксперименталь чешити дегиль де, темелли чешитидир», — деп, тариф этти Яков Окунь.

Онынъ сёзлерине коре, олар чалгъан музыканы концерт джем-сейшн, деп адламакъ мумкюн.

«Биз эр вакъыт ойле япмагъа тырышамыз ки, бир кимсенинъ джаны сыкъылмасыно», – деп, къошты Крэйг Хэнди

Къырым акъкъында суальге джевам бергенде, АКъШ-дан кельген мусафирлер айттылар ки, олар бу ерни пек бегенелер ве эр ерде зевкъ алмагъа тырышалар. Энъ эсасы исе – музыка сиясеттен юксектир. «Музыка – бу универсаль тиль», – деп, къайд этти Марк Уитфилд.

Крэйг Хэнди айткъаны киби, эр ерде, Озьбекистан я да Шималий Корея олсун, адамлар бир. Олар яхшы яшамагъа, хавфсыз олмагъа ве яхшы музыка динълемеге истейлер.

«Эписи зиддиетлер келе ве кете. Энъ эсасы – бу севгидир», – деп, къайд этти музыкант.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.