Хаберлер

Koktebel Jazz Party 2021. Экинджи кунь

 • Яков Окуннинъ "International Jazz Ensemble" адлы джаз коллективининъ иштиракчиси Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз чалгъыджысы Сергей Головня (солдан) ве "International Jazz Ensemble" коллективининъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Мариам Мерабова Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде
 • Джаз чалгъыджысы Сергей Головня "International Jazz Ensemble" коллективи иле Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы Мариам Мерабова Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде
 • Яков Окуннинъ "International Jazz Ensemble" адлы джаз коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде
 • Яков Окуннинъ "International Jazz Ensemble" адлы джаз коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Яков Окуннинъ "International Jazz Ensemble" адлы джаз коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Илья Филиппов реберлигинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди, Йоель Гонсалес-Портилья, Сергей Головнянынъ иштираги иле концерт Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде
 • Джаз чалгъыджы Йоель Гонсалес-Портилья Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди ве Сергей Головня иштираги иле концертте чыкъышта булуна
 • Джаз чалгъыджы Йоель Гонсалес-Портилья Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди ве Сергей Головня иштираги иле концертте чыкъышта булуна
 • Йырджы ве All See Band Ольга Синяева Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы ве All See Band Ольга Синяева Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы ве All See Band Ольга Синяева Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз чалгъыджы Сергей Головня Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди, Йоель Гонсалес-Портилья, Сергей Головня иштираги иле концертте чыкъышта булуна
 • Джаз чалгъыджы Илья Филиппов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди, Йоель Гонсалес-Портилья, Сергей Головня иштираги иле концертте
 • Сейирджи Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Илья Филиппов реберлигинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди, Йоель Гонсалес-Портилья, Сергей Головня иштираги иле концертте
 • Джаз чалгъыджысы Сергей Головня (сагъ тарафта) Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Илья Филиппов ве Йоель Гонсалес-Портилья реберлигинде Георгий Гараняннынъ биг-бенди иштираги иле концерт башланмаздан эвель
 • Къырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде чалгъыджылар концерт башланмаздан эвель
 • Kъырымда Koktebel Jazz Party - 2021 Халкъара джаз фестивалинде Эсас сананынъ киришинде
 • Джаз музыкантлары Марк Уитфилд, пианоджы Яков Окунь ве Крэйг Хэнди Яков Окуннинъ "International Jazz Ensemble" коллективининъ Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивали черчивесинде кечирильген матбуат-конференциясында
 • Музыкант Йоель Гонсалес-Портилья Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивали черчивесинде кечирильген Yoel Gonzalez PORTILLA ве Сергей Головнянынъ иштираги иле Илья Филипповнынъ реберлигинде Георгий Гараняннынъ матбуат-конференциясында
 • Йырджы Мариам Мерабова Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивали черчивесинде кечирильген Мариам Мерабова ве Армен Мерабовнынъ "MIRAIF" проектининъ матбуат-конференциясында
 • Йырджы Мариам Мерабова "Мирайф" адлы с джаз проекти иле Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • Йырджы Ольга Синяева ве группы All See Band группасынынъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • Йырджы ве All See Band группасынынъ лидери Ольга Синяева Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувына багъышлангъан матбуат-конференцияда
 • Йырджы ве All See Band группасынынъ лидери Ольга Синяева Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сес ве сес донатмалары (Саундчекинг) тешкерген вакъыт
 • Йырджы ве All See Band группасынынъ лидери Ольга Синяева Къырымда Koktebel Jazz Party – 2021 Халкъара джаз фестивалининъ ачылувында сес ве сес донатмалары (Саундчекинг) тешкерген вакъыт

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

 • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
 • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
 • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.