Хаберлер

«Чиж&Co»: Биз джазгъа севгимизни дигер музыкаль тильде ифаде этемиз

«Чиж&Co»: Биз джазгъа севгимизни дигер музыкаль тильде ифаде этемиз

Koktebel Jazz Party халкъара фестивалинде сонъки аккорд – бу «Чиж&Co» группасынынъ чыкъышы оладжакъ. KJP черчивесинде кечирильген матбуат- конференцияда чалгъыджылар Коктебель акъкъында теэссюратларынен  пайлаштылар ве огдеки чыкъыш акъкъында тариф эттилер.  

Музыкантлар итираф эттилер ки, джаз фестивальге даветнаме алгъан вакъыт, айретте къалдылар.  

«Табий ки, биз ичюн бу буюк шереф, чюнки биз джазны пек севемиз, биз оны токътамай динълеймиз. Амма биз джазгъа севгимизни бираз башкъа музыкаль тильде ифаде этемиз», — деди Сергей Чиграков.

Онынъ сёзлерине коре, олар энди чокътан музыкаль ёнелишлер арасында сынъырлар къоймайлар. «Биз бегенгенимизни чаламыз, ве озь тарафымызда ич те раатсыз олмаймыз», — деп, къайд этти о.

Группанынъ лидери, къабул этювден айретте къалгъаны акъкъында тариф этти. «Коктебель бизни пек яхшы къаршылады. Биз 4 саат эвельси юкъламагъа яттыкъ, чюнки бу сыджакъ мусафирченликтен эсимизни джойдыкъ», — деди Чиграков.

Музыкантлар, чыкъышкъа азыр олгъанларыны къайд эттилер.

«Амма, афсуз ки, бизге тек 50 дакъъка айырылды, ве биз бу вакъыткъа истегенимизни эписини сыгъдырып оламаймыз», — деп, екюнледи Чиграков.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.