Хаберлер

Итальян тюсте джаз: Мэтью Лининъ коллективи KJP 2021 екюнленювини яраштыраджакъ

Итальян тюсте джаз: Мэтью Лининъ коллективи KJP 2021 екюнленювини яраштыраджакъ

Итальян пианоджы Мэтью Ли озь коллективи иле фестивальде  озь янъы альбомындан эсерлерини чаладжакъ. Йырлар пендемиядан эвель уйдурылгъан эди, амма тамам локдаун вакъытында язып алынды. Тамам шу альбом эписи концертлер лягъу этильген девирде музыкантларгъа акъылдан ашмамагъа ярдым этти, деп, тариф этти пианоджы Koktebel Jazz Party черчивесинде кечирильген матбуат-конференцияда.

Музыкант, Русиеде булунмакъны пек севгени акъкъында итираф этти, мында эр вакъыт сыджакъ ве мусафирчен къаршылайлар, деди..

«Бир меракълы шейни къайд этмеге истер эдим: Русиеде адамлар Италияны яхшы билелер, амма итальянлар акъкъында бойле демек олмаз, языкълар олсун, Русие – аджайип мемлекет. Мен Русиени зиярет эткенде, эр сефер озюм ичюн янъы ве меракълы шей тапа эдим», – деп, итираф этти Мэтью.

Бу сефер оны Коктебель айретте къалдырды.

«О къадар гузель ер. Русие дегенде, акъылынъа адетиндже сувукъ ве къар келе. Мында сыджакъ ве аджайип, тамам Майами киби», – деди чалгъыджы.

О, сейирджилерни чешит эсерлернен къувандырмагъа сёз берди: «Бугунь бир-эки тез ве шенъ эсер оладжакъ, ве балладалар да янгъырайджакъ».

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.