Хаберлер

Sergey Golovnya Electro Machine & ASET: услюплер къарышмасы ве айретте къалдырыджы вокал

Sergey Golovnya Electro Machine & ASET: услюплер къарышмасы ве айретте къалдырыджы вокал

«Адетиндже мен мында биг-бэнднен келем, амма бу сефер биз Electro Machine проектини кетирмеге къарар алдыкъ. Бойле олгъанына пек къуванам. Коллектив энди тахминен 7 йыллыкъ, амма шимди о янъартылгъан тертипте, ве буны косьтермеге пек истеймиз, чюнки иштирак эткен музыкантлар – садедже ерли сананынъ къаяларыдыр», – деп, икяе этти Сергей Головня фестиваль черчивесиндеки матбуат- конференцияда.

Лейханынъ серлевасы санада олаяткъаныны толу шекильде акс эте, деп, къошты йырджы Лейла Тулеушева.

«Бу керчектен де, электрик къувет ве бу огге илерилеген машина, оны токътатмакънынъ чареси ёкъ», — деди о.

«Бизим музыкамызда чокъ услюп къарыша, ве бунъа даа Asetнинъ вокалы къошула», –– деп, къайд этти Головня.

Вокалджы къошты ки, о бу ишбирликни пек бегене. «Сергей язгъан музыка, пек дюльбер. Бугунь сиз зевкъ аларсыз, деген умютим бар», – деп, екюнеди Aset.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.