Хаберлер

Дмитрий Киселёв: Биз Koktebel Jazz Party 2021 кечирилювине месулиетликнен янаштыкъ

Дмитрий Киселёв: Биз Koktebel Jazz Party 2021 кечирилювине месулиетликнен янаштыкъ

Koktebel Jazz Partyнинъ темельджиси, «Россия сегодня» Халкъара информацион агентликнинъ генераль мудири Дмитрий Киселёв, фестивальнинъ сонъки кунюни ачкъан вакъыт, эписи мусафирлерге ве иштиракчилерге Роспотребнадзор талапларына месулиетли янашкъанлары ичюн тешеккюрлер бильдирди.

«Менимдже, биз месулиетли янашувнынъ янъы бир стандартыны косьтеремиз. Эгер бир кимсе бизге граждан джемиети акъкъында айтса, о, тамам бу ерде. Бу ковидке, бир-биримизге, джазгъа, Къырымгъа намуслы мунасебет», – деди Киселёв.

Айры шекильде о, регионнынъ ёлбашчысына Сергей Аксёновгъа Koktebel Jazz Party кечирмек имкяны ичюн тешеккюрлер бильдирди.  

«О, биз ичюн истисна япты, чюнки Къырымда дигер фестиваллер, тедбирлер кечирильмей. Биз бунъа месулиетликнен янаштыкъ», – деп, къайд этти Дмитрий Киселёв. 

Онынъ сёзлерине коре, бу куньлерде о, ич бир кимсенинъ элини сыкъмады, чюнки янъы девир келе ве дуйгъуларымызны башкъаджа ифаде этмек керекмиз.

«Бу куньлерде дуйгъулар чокъ олды, шунынъ ичюн биз маршрутымызны, учувымызны девам этемиз. Келеджек сене келинъиз. О, бу джеэттен бираз енгильдже олур, деп, умют этем. Атта ойле олмаса, бизим теджрибемиз бар, ве бу сененинъ теджрибеси буны тасдыкълай - 20-нджы фестиваль оладжакъ», – деди Koktebel Jazz Party фестивалининъ темельджиси.

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали артистик Коктебель къасабасында августнынъ 20-22 куньлери кечеджек. Фестивальнинъ тешкилий комитетинде хабер эткенлери киби, мусафирлер мейдангъа кечмелери ичюн я 2021 сене августнынъ 18-недже япылгъан менфий ПЦР-тест (оны фестивальнинъ эписи куньлери косьтермек мумкюн), я 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылгъан S-акъына антителалар олмасы акъта весикъаны, я да коронавирустан ашылама япылгъаны акъкъында сертификатны такъдим этмелилер. Артистлер ве вип-мусафирлер, фестивальнинъ хадимлери ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери де керекли весикъалардан бирини такъдим этмелилер: ашылама япылгъаны акъкъында сертификат, антителалар олмасы акъта весикъа я менфий ПЦР-тест

2021 сене Koktebel Jazz Party концертлери янъы форматта кечеджек: музыкантларнынъ чыкъышларыны телевизион съемка форматында сейир этмек мумкюн олур. Фестивальнинъ яйынлавыны онынъ сайтында ве ичтимаий агъларда тапмакъ мумкюн оладжакъ. Концертлер девамында сейирджилернинъ сайысы сынъырлы олур.

Koktebel Jazz Party 2003 сене журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер.

KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды. Фестиваль тешкиль этилювинен «Красный квадрат» адлы медиагруппа огъраша.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.