Хаберлер

Koktebel Jazz Party-2022 фестиваль куньлерини денъиштире

Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party халкъара фестивалининъ тешкилий комитети 2022 сене юбилей тедбир кечирилюв куньлери денъишкени акъкъында хабер этти. Эвеллери фестивальни артистик Коктебель къасабасында августнынъ 19-21 куньлери кечирмеге планлаштырылгъан эди.

«Koktebel Jazz Party ичюн 2022 сене тимсаль ташыйыджы йыл олмакъ керек. О, эки буюк юбилейни – Русие джазынынъ 100-йыллыгъыны ве Коктебельде джазнынъ 20-йыллыгъыны бирлештиреджек. Амма бунъа бакъмадан, агъымдаки джогърафик сиясий вазиетни назаргъа алып. Биз фестиваль кечириледжек куньлерни башкъа вакъыткъа кечирмеге къарар алдыкъ. Эминмиз, бизим сейирджилеримиз бойле къараргъа къолтутарлар. Янъы сан белли олгъанынен, биз буны  Koktebel Jazz Party фестивалининъ ресмий ресурсларында илян этермиз», - деп, къайд этти фестивальнинъ темель къоюджысы, журналист Дмитрий Киселев.

Коктебельде джаз фестиваль 2003 сене Коктебель джазынынъ темель къоюджысы - журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олды. Кичик Къырым кою дюньяджа белли джаз тедбирлери джедвелине кирген фестивальге ад берди. Йылдызлы иштиракчилернинъ адларыны тешкилятчылар адетиндже сыр туталар. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), «Грэмми» мукяфатына дефаларджа наиль олгъан боразанджы Рэнди Брекер (АКъШ), сонъки 10 йыл девамында энъ яхшы баритон-саксофонджы Гари Смульян (АКъШ), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), дюньяда земаневий блюз санасынынъ векиллеринден бири, гитараджы Селвин Бёрчвуд (АКъШ) зиярет эттилер. Юбилей  KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.