Джаз ичюн — Кектебельге!

Иджатнынъ яшы ёкъ – фестиваль сынъырыз

Иджатнынъ яшы ёкъ – фестиваль сынъырыз

Октябрьнинъ 30-да «Блюз без границ» адлы V Моска шеэр ачыкъ бала ве генчлер иджады фестивальнинъ гала-концерти олып кечеджек. Санада конкур басамакъларында гъалип чыкъкъан, чешит услюп ве жанр музыкасыны иджра эткен яшлар чыкъышта булунаджакълар.

Конкурснынъ арфесинде «Россия сегодня» ХИА матбуат-меркезинде матбуат-конференция кечти, анда жюри азалары ве фестиваль мусафирлери иштирак эттилер.

Фестивальни бойле киби тедбирдерден айыргъан шей — бу иштиракичилерни къатты сынъырларгъа къоймагъанлары, деп, къайд этти Иван Жиганов, «Домисолька» бала музыкаль театрининъ бедий ребери. «Сынъырлар къоймакъ — бу лейхада озюни косьтермеге истеген балаларнынъ имкянларыны тарлаштырмакътыр», — деди о.

Бундан гъайры, эр бир балагъа онынъ къабилиетлерини ачмакъ ичюн керекли къадар вакъыт айрыла, деп къайд этти Николай Чермошенцев, «Домисолька» бала музыкаль театринде джаз болюкнинъ ребери. «Эгер бугунь бала бир де бир себептен озюни косьтерип оламаса, илериде буны япмакъ ичюн онынъ эр вакъыт имкяны бар, невбеттеки фестивальде, башкъа жанрда», — деди о.

Бойле тедбирлернинъ эсас макъсады — музыкагъа, омюрге авеслик ашламакъ, деп, екюнледи Мария Семушкина, «Усадьба джаза» фестивалининъ президенти.

Артка