Джаз ичюн — Кектебельге!

Владимир Путин Koktebel Jazz Party фестивальни зиярет этти

Владимир Путин Koktebel Jazz Party фестивальни зиярет этти

Къырымда джазнынъ 15 мевсими иле Koktebel Jazz Partyнинъ иштиракчилерини ве мусафирлерини хайырламакъ ичюн Русие президенти Владимир Путин кельди.

«Музыка — бу ойле бир тиль, эсперанто киби, оны терджиме этмек керек дегиль, о инсанларны бирлештире. Хайырлайым сизни бу байрамнен!» — деди девлет башы.

Владимир Путин къайд этти ки, фестиваль асыл олгъанындан берли санада 150-ге якъын белли музыкант чыкъышта булунды, бу сене де 10 аджайип музыкаль джа коллектив кельди.

Koktebel Jazz Party фестивалининъ тешкилятчыларыны, иштиракчилерини мусафирлерини хайырлагъан сонъ, Владимир Путин Яков Окунь реберлигинде коллективнинъ чыкъышыны динълемеге къалды.

Артка