Джаз ичюн — Кектебельге!

16-нджы Koktebel Jazz Party фестивалине билетлер сатылып башланды

16-нджы Koktebel Jazz Party фестивалине билетлер сатылып башланды

Къырымнынъ медений яшайышында энъ парлакъ вакъиа — 16-нджы халкъара Koktebel Jazz Party джаз фестивалине, билетлер сатылувы башланды. Тедбир августнынъ 24-26 куньлери Коктебель артистик къасабасында кечеджек, деп хабер эте тешкилий комитет.

Билетлерни фестивальнинъ сайтында ве лейханынъ ресмий ортагъында — Concert.ru, эм де фестиваль кечирильген куньлерде форум мейданларынынъ кассаларында сатын алмакъ мумкюн. Кириш билетлернинъ фияты — 500 рубле, партерге билетлернинъ фияты — 1000 рубле. Бу сене Koktebel Jazz Party Коктебельнинъ мусафирлерини ве сакинлерини беш санада джаз иле къувандыраджакъ. Бундан гъайры белли джазменлерден санатшынас программалар ве Къырымнынъ бу кошесиндеки аджайип энергетикасына далмакъ икняниети оладжакъ.

Артка