Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party ичтимаий агъларда билетлерни даркъата

Koktebel Jazz Party ичтимаий агъларда билетлерни даркъата

Джаз мухлислери Къырымнынъ медений яшайышында энъ парлакъ тедбирине ‒ Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивалине билетлерни къазана билелер. Тедбир августнынъ 24-26 куньлери Къырымнынъ аритистик Коктебель къасабасында кечеджек. Оюн Facebook ичтимаий саифесинде РИА Новости Крым агентлигининъ ресмий аккаунтында июльнинъ 26-нда башланаджакъ ве августнынъ 10-на къадар девам этеджек. Умумен 10 даветнаме даркъатыладжакъ, оларнынъ эр бири Koktebel Jazz Party ‒ 2018 эсас санасынынъ партерине эки шахыскъа бериледжек.

Оюнда иштирак этмек ичюн Koktebel Jazz Party ‒ 2018 афишасы иле пайлашмакъ керек, о, Facebookта РИА Новости Крым агентлигининъ саифесинде ерлеше. Гъалиплер random.org. сервиси ярдымынен тесадюфий сечюв усулы иле бельгиленеджек. Бахтлы инсанларнынъ адлары 2018 сене августнынъ 10-да белли оладжакъ, оюннынъ нетиджелери исе сонъра Facebookта РИА Новости Крым агентлигининъ аккаунтында нешир этиледжек. Koktebel Jazz Party фестивалине етип кельмек ичюн учувны ве Коктебельде яшамакъны билетлернинъ саиплери озьлери одейджеклер.

Артка