Джаз ичюн — Кектебельге!

New York Latin Jazz All Stars: Биз Коктебельде чыкъышта булунгъанымыздан бахтлымыз

Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

«Биз бутюн дюньяда чыкъышта булундыкъ — Къытайда, Японияда, Авропада, Америка Къошма Штатларны эписини доланып чыкътыкъ ве энди мында кельгенимизден, Koktebel Jazz Partyде чыкъышта булунгъанымыздан бахтлымыз», — деп, итираф этти матбуат-конференцияда New York Latin Jazz All Stars коллективининъ иштиракчилери.

Олар фетивальде бу сене чыкъышта булунгъан чокъусы артистлер иле таныш олгъанларыны къайд эттилер.

«Кимерлери иле биз атта берабер учтыкъ ве чокъусымыз яшагъан Нью-Йорк шеэрине коре Авропада чешит фестиваллерде сыкъча корюшкенимиз акъта музакере эттик. Ве Koktebel Jazz Party киби тедбирлер олгъаны пек гузель, биз бу ерлерде корюшип, атта берабер бир шейлер чала билемиз», — деп, тариф эттилер чалгъыджылар.

Ансамбль иштиракчилери айткъанына коре, олар 25 йылдан берли ишбирлик этелер ве мешур чалгъыджыларнынъ улу эсерлерини реинтерпретациясы иле огърашалар: «Биз иджра эткен музыка которую мы играем, объединяет африкан нагъмелерни, оларнынъ везинини бирлештире, гъарбий музыкадан биз аэнк аламыз ве Латин Американынъ элементлерини къошамыз. Биз эр шейни бирлештиремиз, къарыштырамыз, ве эписи ёнелишлернинъ, эписи услюплернинъ бойле къарышмасы олып чыкъа, тамам о бизим емегимизнинъ сонъки дадыны ярата».

New York Latin Jazz All Stars ваде эттилер ки, бугунь Коктебельде джаз классиклерине аит олгъан эсерлер янгъырайджакъ, ве, бельки де, бир къач сюрприз олур, бу фестивальнинъ сейирджилери нени бегенеджеклери иле багълы.

 

Артка