Джаз ичюн — Кектебельге!
Хаберлер

Koktebel Jazz Party 2018. Биринджи кунь

 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальге багъышлангъан матбуат-конференция
 • "Россия сегодня" МХВ генераль мудири Дмитрий Киселев Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальге багъышлангъан матбуат-конференцияда чыкъышта булуна
 • Онъ тарафтан солгъа: саксофонджы-чалгъыджы Сергей Головня, Къырым Джумхуриетининъ башы Сергей Аксёнов, "Россия сегодня" МХВ генераль мудири Дмитрий Киселев, Koktebel Jazz Party Халкъара музыкаль фестивальнинъ арт-мудири Михаил Иконников
 • Къырым Джумхуриетининъ башы Сергей Аксёнов Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальге багъышлангъан матбуат-конференцияда чыкъышта булуна
 • Koktebel Jazz Party Халкъара музыкаль фестивальнинъ арт-мудири Михаил Иконников
 • Саксофонджы-чалгъыджы Сергей Головня
 • Koktebel Jazz Party 2018 халкъара музыкаль фестивалининъ сейирджилер севдасы мукяфаты
 • Британ Incognito такъымынынъ темельджиси Жан-Поль "Блуи" Моник
 • Rick Margitza Quintet музыкаль коллективининъ иштиракчиси Сильван Романо (Френкистан) (сол тарафтан) ве Андрей Лобанов
 • Rick Margitza Quintet музыкаль коллективининъ иштиракчиси, саксофонджы Рик Маргитца (АКъШ)
 • Михаил Окуннинъ квартети Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальнинъ Волошин санасында чыкъышта булуна
 • Rajeev raja combine Хиндистан музыкаль коллективининъ иштиракчиси Раджа Раджив
 • Rajeev raja combine Хиндистан музыкаль коллективининъ иштиракчиси Чанданабала Калян
 • Чалгъыджы Каплан Говард Лоуренс
 • Чалгъыджы Бруссар Винсент Майкл
 • Чалгъыджы Оноре Чадрик Кинтан
 • Онъ тарафтан солгъа: "Россия сегодня" МХА генераль мудири Дмитрий Киселев ве алып барыджылар Эрнест Мацкявичюс ве Ольга Скабеева Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивалининъ ачылувында
 • АКъШ-дан музыкаль коллектив (новоорлеан джаз/фанк) выступают Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуналарebel Jazz Party 2018. День первый
 • АКъШ-дан музыкаль коллектив (новоорлеан джаз/фанк) выступают Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуналар
 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде сейирджилер
 • Rebirth Brass Band иштиракчилери Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Чалгъыджы Оноре Чадрик Кинтан Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Rebirth Brass Band иштиракчиси Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Rajeev raja combine хинд музыкаль коллективининъ иштиракчилери Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Rajeev raja combine хинд музыкаль коллективининъ иштиракчиси Раджа Раджив Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Rajeev raja combine хинд музыкаль коллективининъ иштиракчиси Джон Тхирумалаи (онъ тарафтан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Rick Margitza Quintet музыкаль коллективининъ иштиракчилери Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Британ Incognito такъымынынъ иштиракчилери Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Британ Incognito такъымынынъ иштиракчилери Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Британ Incognito такъымынынъ темельджиси Жан-Поль "Блуи" Моник Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Участница британ Incognito такъымынынъ иштиракчиси Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булунгъанда
 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде сейирджилер
 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде сейирджилер