Джаз ичюн — Кектебельге!

Виталий Головнёв Koktebel Jazz Party ичюн мешур чалгъыджылар коллективини топлады

Виталий Головнёв собрал коллектив выдающихся музыкантов для Koktebel Jazz Party

Боразанджы Виталий Головнёв Koktebel Jazz Party фестивалинде чыкъышта булунмакъ ичюн экинджи сефер йылдызлы теркипни топлады. New York All Stars ансамблине тромбонджы Дэвид Гибсон, давулджы Карл Аллен, пианоджы Майк Ледон, вокалджы Денис Кинг ве контрабасчы Бен Вольф кирдилер.

«Бу аджайип, белли чалгъыджылар. Кимерлери иле мен таныш эдим, базылары иле илькиде музыка чалам. Амма олар озьлери чокътан берли ве сыкъ берабер чалалар. Ве фестивальде чыкъышта булунмакъ имкяны пейда олгъанда, мен оларны берабер топладым», — деди Головнёв

Иджраджы айткъанына коре, онынъ ичюн бу Коктебельде экинджи сефер чыкъышта булунмакътыр, ве бу сефер о, сейирджилерни даа зияде къувандырмагъа тырышаджакъ.

«О замам мен тамам шу услюп чалгъыджыларны такъдим эткен эдим, амма мен даима янъы бир шейни огренем, ве бу концерт аражировка ве иджраджылыкъ усталыгъы нокътаи-назарындан даа гузельдже, даа меракълыджа олмакъ керек», — деп, къайд этти Головнёв.

Ансамбльнинъ программасында бугунь Седар Уолтон эсерининъ интерпретациясы, Берт Бакаракнынъ нагъмеси, Джимми ван Хьюзен мевзусында Дэвид Гибсоннынъ аранжировкасы ве Денис Кингнинъ вокал композициялары янгъырайджакъ.

Кинг озю Арета Франклиннинъ композицияларындан бирини иджра этмеге ве бу мешур йырджыны анъмагъа ваде этти.

Артка