Джаз ичюн — Кектебельге!
Хаберлер

Koktebel Jazz Party 2018. Учюнджи кунь

 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальдеки къыз
 • Чалгъыджылар Олег Стариков, Сергей Головня ве Антон Залетаев (солдан онъгъан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуналар
 • Чалгъыджылар Олег Стариков, Сергей Головня ве Антон Залетаев (солдан онъгъан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуналар
 • Саксофонджы-чалгъыджы Сергей Головня Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Саксофонджы-чалгъыджы Сергей Головня Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Герман Лукьяновнынъ "Каданс" ансамбли Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна. Сол тарафтан – пианоджы Михаил Окунь, сагъ тарафтан - саксофонджы Герман Лукьянов
 • Саксофонджы Герман Лукьянов (солдан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Ваагна Айрапетян коллективининъ иштиракчилери (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуналар
 • Ваагн Айрапетян (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Ваагн Айрапетян коллективининъ иштиракчиси (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Ваагн Айрапетян коллективининъ иштиракчиси (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Ваагн Айрапетян коллективининъ иштиракчиси (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Ваагн Айрапетян коллективининъ иштиракчиси (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальдеки сейирджилер
 • Koktebel Jazz Party
 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальдеки сейирджилер
 • Американ New York All Stars коллективининъ чалгъыджысы Бен Вольф Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Американ New York All Stars коллективининъ чалгъыджысы Ледон Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Американ New York All Stars коллективининъ чалгъыджысы Дэвид Гибсон Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Американ New York All Stars коллективининъ чалгъыджысы Карл Аллен Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • New York All Stars коллективи Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Чалгъыджы Виталий Головнёв New York All Stars американ коллективи иле Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • New York All Stars коллективи Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси, гитараджы Дмитрий Четвергов Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси, гитараджы Дмитрий Четвергов Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымы Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Chet Men такъымынынъ иштиракчиси Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде чыкъышта булуна
 • Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam чыкъышы Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде
 • Саксофонджы-чалгъыджы Сергей Головня (онъ тарафтан) ве чалгъыджы Ваагн Айрапетян (сол тарафтан) Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam вакъытында чыкъышта булуналар Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде
 • Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивалинде Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam девамында чалгъыджы чыкъышта булуна
 • Яков Окуннинъ International Jazz Ensemble такъымынынъ иштиракчиси, йырджы Дебор Браун (АКъШ) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam чыкъышы
 • Пианоджы Яков Окунь Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam девамында чыкъышта булуна
 • Чалгъыджы Ваагн Айрапетян (Эрменистан) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam девамында чыкъышта булуна
 • Яков Окуннинъ International Jazz Ensemble такъымынынъ иштиракчиси Эдди Хендерсон (АКъШ) Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде Сергей Головня реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam девамында чыкъышта булуна
 • Яков Окуннинъ International Jazz Ensemble такъымынынъ иштиракчиси Эдди Хендерсон (АКъШ) ве Яков Окуннинъ International Jazz Ensemble такъымынынъ иштиракчиси, йырджы Дебор Браун (АКъШ) Сергей Головнянынъ биг-бэнди иштираги иле All Stars KJP Jam девамында Koktebel Jazz Party 16-нджы халкъара музыкаль фестивальде Сергей Головнянынъ реберлигинде биг-бэнд иштираги иле All Stars KJP Jam девамында чыкъышта булуна