Джаз ичюн — Кектебельге!

Къырымда KoktebelJazzParty-2018 фестивали екюнленди

В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party–2018

Августнынъ 26-да Къара денъиз ялысында Koktebel Jazz Party эписи йылдызларынынъ чыкъышлары иле XVI эр йыл кечирильген джаз фестивали екюнленди. Учь куньге рагъбетли Къырым къасабасы ачыкъ авада буюк концерт салонына чевирильди: энди сабадан Коктебельнинъ чешит нокъталарында чалгъыджалар репетиция кечире эдилер, акъшам марафонындан эвель исе куньдюз концертлер кечти. Сёз сырасы. Оларгъа кириш бедава эди. Геджеге якъын, — джем-сейшнлер, яни камер, клуб муитте импровизацион чыкъышлар.

Бу сене фестиваль ильк сефер беш мейданда кечти: Аньаневий, Эсас ве Волошин санасына, эм де Гурзуфтаки «Артекнинъ» Буюк аренасына даа экиси къошула — Коктебельнинъ аквапаркы ве дельфинарий. Бу сене мезкюр саналарда АКъШ, Хиндистан, Къытай ве дигер мемлекетлерден коллективлер чыкъышта булунаджакъ. KJP-2018 хедлайнерлери американ Rebirth Вrass Band ве New York Latin Jazz All Stars такъымлары, британ Incognito коллективи, уникаль йырджы Дебора Браун ве мешур боразанджы Эдди Хендерсон (экиси де АКъШ), эрмени пианоджысы Ваагн Айрапетян, хинд Rajeev Raja Combine, китайский Segar Band, русиели джаз классиклери Яков ве Михаил Окуньлер, Олег Стариков, Герман Лукьянов, Алексей Беккер олалар.

ChetMen такъымынынъ теркибинде эфсаневий гитараджы Дмитрий Четвергов иле Коктебельде РФ сабыкъ къуруджылыкъ ве коммуналь ходжалыкъ назири. Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень чыкъышта булунды. KJP-2018 мусафирлери арасында РФ спорт назири Павел Колобков ве Девлет думасынынъ мебусы Наталья Поклонская булундылар.

Фестивальнинъ къызгъын девиринде Koktebel Jazz Party фестивалининъ иштиракчилери ве волонтёрлар экологик талакъа кечирдилер. Бу тедбирни «За чистый Крым» адлап, Тихая бухта деген ерде чёплюк джыйыштырылды. «Бир тарафтан — юксек санат ве аджайип табиат. Башкъа тарафтан исе — бизге мирас къалгъан дешетли экологик вазиет. Бунъа даянмакъ мумкюн дегиль, бу энди башкъа дереджеге кече», — деп, бильдирди Koktebel Jazz Party тешкилий комитетининъ башы, «Россия сегодня» МХА генераль мудири Дмитрий Киселев. Фестиваль талакъасы екюнленген сонъ о, ве волонтер меркезлер бирлешмеси шурасынынъ реиси Артем Метелев нформацион агентлик ве бу джемиет тешкиляты арасында ортакълыкъ акъта анълашма имзаладылар. 

Фестивальни екюнлерек, Дмитрий Киселев сейирджилерни ишандырды, невбеттеки Koktebel Jazz Party фестивали мытлакъа 2019 сене август айынынъ сонъки раатлыкъ куньлери кечеджек.

Артка